skip to Main Content

Schooltijden

maandag 8.30-11.45  12.30-14.45
dinsdag 8.30-11.45  12.30-14.45
woensdag 8.30-12.30
donderdag 8.30-11.45  12.30-14.45
vrijdag 8.30-11.45  12.30-14.45

Vakantie

Vakantierooster en vrije dagen
vakanties
Herfstvakantie                                      22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie                                        24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie                                18 februari t/m 22 februari
Goede vrijdag + Paasmaandag        19 april t/m 22 april
Meivakantie                                           29 april t/m 3 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag                   30 mei en 31 mei
Pinkstermaandag + vrije dinsdag       10 en 11 juni
Vrijdagmiddag voor zomervakantie  12 juli
Zomervakantie                                      15 juli t/m 23 augustus

Vrije dagen
Noorderbasisdag                                  20 september 2018
Studiedag                                                5 februari 2019
Studiedag                                               24 juni 2019

  • Extra vrije dagen en/of studiedagen zullen tijdig via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden.
Back To Top