skip to Main Content

Tussenschoolse opvang

Leerkrachten eten met de kinderen en daarna hebben de leerkrachten en de kinderen een half uur pauze. De pleinwacht wordt bij toerbeurt (volgens rooster verzorgd door alle ouders), twee coördinatoren regelen de pleinwachtzaken.

Wanneer een ouder geen pleinwacht kan doen, regelt hij/ zij zelf de vervanging. Het eten is van 11:45-12:00 uur in de klassen en daarna gaan de kinderen naar buiten. De kleuters eten van 12:00-12:30 uur in de lokalen en gaan daarna naar buiten. 

opvang-400×600
Back To Top