skip to Main Content

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Wij zijn namelijk als ouders en school gezamenlijk verantwoordelijk voor de (school) ontwikkeling van het kind. Daarom willen we graag met elkaar samenwerken. In de eerste plaats om samen op zoek te gaan naar het beste voor uw kind.

Daarnaast willen we ook graag dat de ouders betrokken zijn bij de school als geheel. Dat kan op vele manieren: denk aan het meevieren van de maandvieringen, hulp bij activiteiten of het meedenken over het beleid van de school.

Schoolraad

NoorderBasis is een vereniging met leden, die ingedeeld zijn in afdelingen rond iedere school. De afdelingsraad (AR) en de medezeggenschapsraad (MR) vormen samen de Schoolraad.

De leden van de afdeling kiezen een afdelingsraad die bestaat uit ouders. De afdelingsraad behartigt in opdracht van het bevoegd gezag (het centraal bestuur) een aantal taken, met name het bewaken van de gereformeerde identiteit. Ook denkt men om het wel en wee van het personeel. De school heeft ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit enkele ouders en enkele personeelsleden. De MR heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens. Door de korte lijnen zijn op De Brug de AR en MR één orgaan.

De namen van de leden van de schoolraad van vindt u in de Informatiegids. U kunt contact opnemen via het mailadres:

Back To Top